5 ideas para facer o fogar máis accesible

A accesibilidade é imprescindible en calquera aspecto da vida, pero faise aínda máis apremiante cando ten que ver co fogar. É necesario que as casas sexan o suficientemente accesibles para que as persoas que sufran de problemas de mobilidade poidan facer unha vida con certa normalidade, na que non topar con barreiras que impidan o libre acceso a elementos básicos do fogar.

Converter unha casa en accesible non é empresa fácil, pero existen elementos crave que non se poden pasar por alto no deseño do fogar ideal:

Mobles á medida

É importante que os mobles estean colocados á medida na que unha persoa con mobilidade reducida poida manexarse con eles facilmente. Isto ten especial incidencia en zonas da casa como a cociña. Por iso, é fundamental que na zona de cociñado haxa o espazo suficiente para que a persoa que o necesita poida manexarse con certa soltura, controlando o que están a cociñar con laxitude. Ademais, a altura dos mobles como alacenas, fornos ou microondas teñen que estar a baixa altura.

A importancia da baixa altura

Os mobles altos deben estar ao alcance da man, contando con aperturas fáciles, que non requiran unha forza excesiva. Para iso, é necesario axudarse de sistemas electrónicas e unha boa administración do espazo, que permita mover as cousas de maneira que todo póidase manexar desde o mesmo punto. Pensando nun exemplo como o armario, é moi importante que tanto caixóns como perchas póidanse distribuír dun modo que ambas as cousas manéxense perfectamente desde a mesma altura.

Todo debe ter suxeicións

E cando dicimos isto, facémolo especialmente polo cuarto de baño. Nesta zona da casa conflúen a maior parte dos riscos que se poidan sufrir. Os materiais antideslizantes son imprescindibles, pero máis aínda as suxeicións ás que poder agarrarse cando entramos na ducha, cando saímos, para utilizar o WC… É algo esencial.

Instalación de mobiliario especial

Os mobles especiais axudan a que as persoas con mobilidade reducida poidan ir dun sitio a outro do fogar con maior facilidade. Un exemplo son as cadeiras de brazos especiais, que facilitan o descanso da persoa facendo que se levanten e senten sen necesidade de axuda, con tan só a asistencia do motor. O mesmo pasa coas camas articulables, que axudan ás persoas que pasan moito tempo deitadas a levantarse con maior facilidade.

Colocación de salvaescaleiras

A mobilidade dentro da casa necesita de elementos imprescindibles como os salvaescaleiras. É algo que se precisa especialmente en casas de varias plantas, xa que tanto as cadeiras como as plataformas salvaescaleiras axudan a dotar á persoa de independencia e autonomía. Cun salvaescaleras non só refórzase á persoa fisicamente, tamén psicoloxicamente, xa que sente capaz de facer o que antes non vía posible. Na nosa sección de ”Produtos” podes ver todo o catálogo de Nexoted.

4 lugares nos que urxe eliminar as barreiras arquitectónicas

As barreiras arquitectónicas seguen entre nós. Aínda que cada vez son máis as medidas que teñen como fin eliminalas, segue sendo moito o traballo que hai por diante para que todas as persoas poidan facer unha vida plena, autónoma e independente. Neste proceso de eliminación de barreiras, é necesario establecer unha orde de prioridades para centrarnos nos lugares máis importantes; sitios imprescindibles dos que urxe erradicalas.

Mobiliario urbano

As barreiras arquitectónicas urbanísticas, tamén coñecidas polas súas siglas BAU, son aquelas que están presentes nas vías e espazos de uso público. Existe unha variedade moi diversa de barreiras que podemos poñer como exemplo de BAU, pero a que máis nos vén á cabeza cando falamos delas é ese pequeno desnivel que pode existir entre a beirarrúa e o paso de peóns. Ese pequeno resalto impide que unha persoa que circula en cadeira de rodas poida desprazarse con facilidade e supón un impedimento no seu libre movemento.

Edificios

Os edificios son outro gran cabalo de batalla no que a accesibilidade debe facerse oco e facilitar o acceso de todas as persoas. Estas barreiras se categorizan dentro dun grupo concreto, as barreiras arquitectónicas de edificación: BAE. Están presentes no interior dos edificios, tanto públicos como privados, e adoitan traducirse en escaleiras que non se poden superar, xa sexa no portal ou entre plantas. Tampouco se libran os locais de hostalería, pois nalgúns, para acceder ao baño, hai que superar un chanzo ou unha serie deles, o que está catalogado dentro das BAE.

Transporte

Outra demanda do mais habitual é a que teñen as persoas que buscan acceder ao transporte público con facilidade. As barreiras arquitectónicas de transporte ou BAT impiden ou dificultan o seu uso. Un bo exemplo é a falta de rampla para subirse ao autobús ou a separación que existe nalgunhas estacións de metro entre coche e plataforma, o que fai imposible ás persoas con mobilidade reducida poder introducirse no transporte.

Vivenda

E por suposto, a accesibilidade empeza na casa. Como xa sabedes, o noso fogar é o primeiro sitio que se debe librar das barreiras, xa que, sen poder saír del, non hai posibilidade de achegarse a unha vida plena e independente. Os salvaescaleiras son unha moi boa solución para gozar de mobilidade dentro do fogar, como as cadeiras e as plataformas que tes á túa disposición na web de Nexoted.

Diferentes modelos a elixir en base ás túas necesidades. Se queres dar ese salto de accesibilidade no teu fogar, o único que debes facer é poñerche en contacto connosco e pedirnos orzamento sen compromiso. O mundo está cheo de barreiras, pero contas con Nexoted para derrubalas.