Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Mantemento e coidados esenciais da túa cadeira salvaescaleras

As cadeiras salvaescaleras son un apoio fundamental para a mobilidade no fogar, ofrecendo independencia e seguridade a quen enfronta dificultades para subir ou baixar escaleiras. Para asegurar o seu funcionamento óptimo e prolongar a súa vida útil, é crucial realizar un mantemento adecuado e seguir unha serie de coidados esenciais. Este artigo proporciona unha guía práctica sobre como manter a túa cadeira salvaescaleras nas mellores condicións.

Limpieza regular

Manter a cadeira salvaescaleras limpa é fundamental para o seu bo funcionamento. Recoméndase limpar a guía e o asento regularmente cun pano seco para eliminar o po e a sucidade que poden acumularse e afectar o mecanismo de desprazamento.

Revisión de compoñentes

É importante revisar periodicamente todos os compoñentes da cadeira, incluídos os raís, o asento, os sistemas de seguridade e os controis. Verifica que non haxa pezas soltas, desgastadas ou danadas, e asegúrate de que os sensores de seguridade funcionen correctamente.

Lubricación

A lubricación dos raís e de calquera compoñente móbil é esencial para garantir un desprazamento suave e silencioso da cadeira. Utiliza un lubricante adecuado, recomendado polo fabricante, para evitar a acumulación de residuos e garantir a máxima eficiencia.

Comprobación da batería

Se a túa cadeira salvaescaleras funciona con batería, é vital comprobar regularmente a súa carga e estado. Asegúrate de que a batería estea sempre cargada para evitar interrupcións no servizo, especialmente en casos de emerxencia.

Inspección profesional

Aínda que o mantemento regular pode ser realizado polo usuario, é recomendable que un técnico especializado realice unha inspección profesional polo menos unha vez ao ano. Isto garante que calquera problema potencial se identifique e resolva a tempo, evitando reparacións custosas e prolongando a vida útil da cadeira.

Consellos para o uso cotián

  • Asegúrate de que a área ao redor da cadeira salvaescaleras estea sempre despejada para evitar accidentes.
  • Evita sobrecargar a cadeira cun peso superior ao recomendado polo fabricante.
  • Ensina a todos os membros do fogar como usar a cadeira de maneira segura e correcta.

Conclusión

O mantemento e os coidados adecuados da túa cadeira salvaescaleras son esenciais para asegurar o seu funcionamento eficiente e seguro a longo prazo. Seguindo estas recomendacións, poderás gozar dos beneficios de mobilidade e autonomía que ofrece esta tecnoloxía, coa confianza de que a túa cadeira está sempre lista para usar cando a necesites.