Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Desinfección da nosa cadeira salvaescaleiras

Hoxe, debido a toda a situación que estamos a vivir actualmente, desinfectar a nosa cadeira ou plataforma salvaescaleiras coa maior frecuencia posible é vital para poder evitar contaxios. No caso dun uso privado deste tipo de sistemas podemos realizar este proceso cando nós vexamos conveniente pero, no caso das comunidades de veciños (onde son moito […]

Precisas axuda para subir escaleiras? Vantaxes dun salvaescaleiras

Co paso do tempo, algunhas zonas da nosa casa como as escaleiras poden supoñernos unha dificultade á hora de acceder ou desprazarnos dentro do noso propio fogar. En múltiples casos, subir e baixar unhas escaleiras pode ser un perigo para aquelas persoas de avanzada idade que, a pesar de poder camiñar correctamente, isto preséntaselles como […]

Escaleiras accesibles

Unha das principais barreiras das persoas con problemas de mobilidade á hora de acceder a algún espazo son as escaleiras. Falar de escaleiras accesibles pode parecer contraditorio xa que, por definición, unha escaleira non se considera unha construción accesible en si mesma, senón cando ademais impleméntaselle algún tipo de construción auxiliar. A pesar de que […]

Turismo inclusivo, o turismo da igualdade

Segundo a rede española de turismo accesible, actualmente no mundo existen máis de 500 millóns de persoas que contan con algunha discapacidade intelectual, física ou sensorial. O Código Ético Mundial para o Turismo creado pola Organización Mundial do Turismo define, nun dos seus artigos, que todos os habitantes deste planeta temos o noso dereito para […]

Podo instalar un salvaescaleiras no meu edificio?

Cando contamos cunha persoa de avanzada idade ou con mobilidade reducida dentro da nosa contorna, o uso de sistemas salvaescaleiras é vital para facilitar na medida do posible os seus desprazamentos. Permítese a instalación deste tipo de sistemas en comunidades de veciños debido a dúas normativas: En primeiro lugar, a Lei de propiedade horizontal que […]