Desinfección da nosa cadeira salvaescaleiras

Hoxe, debido a toda a situación que estamos a vivir actualmente, desinfectar a nosa cadeira ou plataforma salvaescaleiras coa maior frecuencia posible é vital para poder evitar contaxios.

No caso dun uso privado deste tipo de sistemas podemos realizar este proceso cando nós vexamos conveniente pero, no caso das comunidades de veciños (onde son moito máis frecuentes as plataformas elevadoras) debemos realizar isto cada vez que vaiamos utilizar o aparello.

O primeiro que aconsellamos é desinfectar as mans no momento de volver da rúa xa que cabe a posibilidade de traspasar aqueles xermes que temos nas nosas mans ao aparello.

Debemos poñer atención á limpeza do asento e o respaldo, xa que estas son as partes que máis contacto ten co corpo. Neles poden proliferar miles de bacterias que acaben derivando en múltiples infeccións ou enfermidades.
Nós recomendamos pulverizar a totalidade do mesmo cun desinfectante específico para superficies, deixalo actuar un par de minutos e aclaralo cun pano dedicado unicamente para ese uso.

Tamén debemos desinfectar aquelas partes do aparello que estivesen en contacto connosco nalgún momento do proceso tales como mandos, varandas ou reposabrazos.

Estas son algunhas das cousas que podemos facer para axudar a frear a propagación do COVID-19 dentro da nosa sociedade, ao mesmo tempo que nos protexemos a nós mesmos.

Precisas axuda para subir escaleiras? Vantaxes dun salvaescaleiras

Co paso do tempo, algunhas zonas da nosa casa como as escaleiras poden supoñernos unha dificultade á hora de acceder ou desprazarnos dentro do noso propio fogar.

En múltiples casos, subir e baixar unhas escaleiras pode ser un perigo para aquelas persoas de avanzada idade que, a pesar de poder camiñar correctamente, isto preséntaselles como unha dificultade, chegando a ser arriscado para a súa integridade física. Unha solución para este tipo de conflitos son as cadeiras salvaescaleiras, un aparello que sufriu un aumento na súa demanda nestes últimos anos debido aos múltiples beneficios que proporcionan ao usuario.

Hoxe vimos contarvos un pouco máis das vantaxes que ten a implantación deste tipo de instalacións no noso domicilio:

En primeiro lugar debemos falar do fácil e sinxelo que é a súa utilización, a cal permite a autonomía e o libre movemento do usuario dentro do seu fogar. A autonomía que este tipo de cadeiras dan ao usuario supón unha axuda para que aos poucos a persoa senta menos esa perda de independencia derivada da falta de mobilidade, axudando a liberalos da presión pola necesidade de constante atención de familiares e amigos.

Este tipo de instalacións contan con múltiples usos, xa que non só están destinadas a persoas con mobilidade reducida ou con dificultades motoras, senón que tamén son ideais en caso de lesións ou recuperacións onde non podemos movernos con total normalidade.

Podo usala como medio de transporte para obxectos?

As cadeiras salvaescaleras tamén nos permiten transportar algúns aveños de gran peso como equipaxes ou algún outro obxecto con seguridade, aínda que non estean deseñadas para iso especificamente. Iso si, sempre sen exceder o límite de peso máximo do mesmo. Isto axuda a mellorar a vida da persoa aínda que non conte con mobilidade reducida, xa que accións como subir un obxecto moi pesado polas escaleiras pode aumentar o risco de caídas.

Que espazo necesito para montar un salvaescaleras na miña casa?

Outra vantaxe coa que contan estas instalacións é que teñen unha maior adaptabilidade que os ascensores, xa que supoñen un maior aproveitamento do espazo. Os seus asentos son pregables permitíndonos aforrar espazo, e a súa ampla gama permite a súa instalación en calquera escaleira: curva, con xiros, con relanzos, etc. Por último, cabe destacar que este tipo de aparellos contan cun sistema de baterías que lles permiten seguir funcionando aínda que haxa un apagamento de electricidade. Desta forma a persoa nunca quedará atascada no medio do tramo de escaleiras e poderá seguir movéndose. Despois de todas as vantaxes que vimos podemos asegurarvos que unha cadeira salvaescaleras pode mellorar o día a día dunha persoa con dificultades de movemento xa que… É MÁIS FÁCIL QUE ANDAR!

Escaleiras accesibles

Una de las principales barreras de las personas con problemas de movilidad a la hora de acceder a algún espacio son las escaleras.

Hablar de escaleras accesibles puede parecer contradictorio ya que, por definición, una escalera no se considera una construcción accesible en sí misma, sino cuando además se le implementa algún tipo de construcción auxiliar.

A pesar de que no son una barrera arquitectónica en sí, y que por ley debe haber una rampa o un acceso alternativo, la construcción de las mismas sigue estando presente en todo tipo de espacios, tanto de uso público cómo de uso privado.

Estos requisitos mínimos son:

  1. Debe disponer de una anchura libre del tramo superior a 1,20 metros, a excepción de los edificios de viviendas donde debe ser mayor o igual a 1 metro.
  2. Los peldaños deben de tener la misma altura y anchura.
  3. Los pavimentos de las misma no deben producir destellos ni deslumbramientos, al mismo tiempo que deben ser antideslizantes tanto en suelos mojados cómo secos.
  4. Deben contar con pasamanos y barandillas.
  5. La inclinación de los peldaños debe ser menor o igual a 15º y deber disponer de tabica, una tablilla que recubre el hueco entre peldaño y peldaño uniendolos.

Estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear espacios accesibles para todos.

Turismo inclusivo, o turismo da igualdade

Según la red española de turismo accesible, actualmente en el mundo existen más de 500 millones de personas que cuentan con alguna discapacidad intelectual, física o sensorial.


El Código Ético Mundial para el Turismo creado por la Organización Mundial del Turismo define, en uno de sus artículos, que todos los habitantes de este planeta tenemos nuestro derecho para disfrutar del turismo y que no se nos lo pondrá impedir mediante ningún concepto.

Esto es algo que no se cumple ya que, actualmente 6 de cada 10 de estas personas que presentan algún tipo de dependencia rechazan viajar debido a la falta de instalaciones y servicios accesibles.
Esto supone un problema, ya que supone un porcentaje de la población no invierte en el turismo (tanto a nivel nacional cómo extranjero), a pesar de que la gran mayoría sí que cuenta con los suficientes medios económicos para poder hacerlo.

El objetivo principal es fomentar un turismo accesible, inclusivo y para todos es conseguir que todos contemos con igualdad de oportunidades ya que, todos tenemos debemos poder acceder a las mismas oportunidades sin dejar a nadie fuera. Con esta iniciativa se busca adecuar los entornos y servicios turísticos de manera que su acceso, uso y disfrute sea accesible para todas las personas de una forma segura, cómoda y autónoma.

Algo a tener en cuenta es que, esta adaptación trae beneficios a todas las personas, no sólo a aquellas con problemas de movilidad debido a que, en algún momento de nuestra vida, vamos a estar en esa situación en cierta medida bien sea por un embarazo, por problemas derivados de la edad, problemas derivados de alguna enfermedad o lesión transitoria… Por lo que esta adaptación supone beneficios para todos los sectores de la población además de añadir valor a nuestra oferta turística.

Todo esto podemos conseguirlo mediante una serie de medidas que ayuden a crear espacios más accesibles para todos. En primer lugar debemos informarnos e informar a los demás de las distintas discapacidades que existen; en relación al transporte debemos responder a las necesidades de personas con capacidades restringidas, al igual que en entornos urbanos donde debemos adaptar los espacios exteriores e interiores a las distintas necesidades tales cómo rampas, ascensores… Además, debemos adaptar también las actividades de tipo cultural y de ocio para conseguir incluir a todos los sectores de la población para conseguir el buen desenvolvimiento personal dentro de ese sitio.

¿Qué os parecen este tipo de iniciativas que se están empezando a implantar en nuestra sociedad?

Podo instalar un salvaescaleiras no meu edificio?

Cando contamos cunha persoa de avanzada idade ou con mobilidade reducida dentro da nosa contorna, o uso de sistemas salvaescaleiras é vital para facilitar na medida do posible os seus desprazamentos.

Permítese a instalación deste tipo de sistemas en comunidades de veciños debido a dúas normativas:

En primeiro lugar, a Lei de propiedade horizontal que rexe as comunidades de veciños determina que, si nunha vivenda cohabita unha persoa maior de 70 anos ou que presenta algún tipo de discapacidade (recoñecida), pode reclamar que os elementos de uso común adáptense á súa situación para que asi poidan ser accesibles para todos os usuarios.

Os custos da devandita obra serán asumidos por todos os propietarios do inmoble se o importe non supera as 12 mensualidades das cotas da comunidade.
No caso de que o custo sexa superior, deberá realizarse a obra necesaria que equivalla ao importe total de 12 meses de cotas de comunidade, e o resto do importe será asumido pola persoa interesada.

En segundo lugar, está a normativa sobre plataformas elevadoras onde se define que, en edificios de obra nova ( ou posterior ao 12 de setembro de 2010), deben existir elementos que faciliten a accesibilidade para todos as persoas mediante ramplas ou ascensores.

En edificios con construción en datas anteriores ás mencionadas, deben adaptarse de maneira progresiva ás condicións de accesibilidade teniendo en cuenta os principios de axustes de proporcionalidade. A instalación de plataformas elevadoras sopesarase no caso de que sexa inviable colocar un ascensor ou rampla.

Este tipo de instalacións deben de estudarse antes da súa instalación segundo os medios dos que dispoñamos, elixindo a opción que mellor se adapte á nosa situación. Como ultima opcion, no caso de non contar co espazo óptimo para realizar ningunha opción das anteriores, podemos expornos outras solucións como o noso produto Nexo-MSP, un montasillas portátil, lixeiro e fácil de montar, que pode supoñer unha solución para a nosa situación.

Non dubides en consultarnos ante calquera dúbida!