Turismo inclusivo, o turismo da igualdade

Según la red española de turismo accesible, actualmente en el mundo existen más de 500 millones de personas que cuentan con alguna discapacidad intelectual, física o sensorial.


El Código Ético Mundial para el Turismo creado por la Organización Mundial del Turismo define, en uno de sus artículos, que todos los habitantes de este planeta tenemos nuestro derecho para disfrutar del turismo y que no se nos lo pondrá impedir mediante ningún concepto.

Esto es algo que no se cumple ya que, actualmente 6 de cada 10 de estas personas que presentan algún tipo de dependencia rechazan viajar debido a la falta de instalaciones y servicios accesibles.
Esto supone un problema, ya que supone un porcentaje de la población no invierte en el turismo (tanto a nivel nacional cómo extranjero), a pesar de que la gran mayoría sí que cuenta con los suficientes medios económicos para poder hacerlo.

El objetivo principal es fomentar un turismo accesible, inclusivo y para todos es conseguir que todos contemos con igualdad de oportunidades ya que, todos tenemos debemos poder acceder a las mismas oportunidades sin dejar a nadie fuera. Con esta iniciativa se busca adecuar los entornos y servicios turísticos de manera que su acceso, uso y disfrute sea accesible para todas las personas de una forma segura, cómoda y autónoma.

Algo a tener en cuenta es que, esta adaptación trae beneficios a todas las personas, no sólo a aquellas con problemas de movilidad debido a que, en algún momento de nuestra vida, vamos a estar en esa situación en cierta medida bien sea por un embarazo, por problemas derivados de la edad, problemas derivados de alguna enfermedad o lesión transitoria… Por lo que esta adaptación supone beneficios para todos los sectores de la población además de añadir valor a nuestra oferta turística.

Todo esto podemos conseguirlo mediante una serie de medidas que ayuden a crear espacios más accesibles para todos. En primer lugar debemos informarnos e informar a los demás de las distintas discapacidades que existen; en relación al transporte debemos responder a las necesidades de personas con capacidades restringidas, al igual que en entornos urbanos donde debemos adaptar los espacios exteriores e interiores a las distintas necesidades tales cómo rampas, ascensores… Además, debemos adaptar también las actividades de tipo cultural y de ocio para conseguir incluir a todos los sectores de la población para conseguir el buen desenvolvimiento personal dentro de ese sitio.

¿Qué os parecen este tipo de iniciativas que se están empezando a implantar en nuestra sociedad?

5 exercicios para persoas con mobilidade reducida

Por motivos que xa coñecemos, o 2020 está a ser un ano bastante sedentario para todos. A pandemia obrigounos a quedarnos na casa ata hai pouco e, con iso, perdéronse os longos paseos e as camiñadas. Iso fai que moitos nos instalamos nunha falta de exercicio por mor da corentena. Todos sufrimos ese pouco movemento, pero se hai un sector de idade onde aínda se acusa máis é na terceira idade. Por iso, propoñemos 10 sinxelos exercicios para persoas con mobilidade reducida, que lles axudarán a manter a súa autonomía e evitar a deterioración física.

Exercicios para persoas con mobilidade reducida

Todos os exercicios están pensados para un mínimo de 10 repeticións, que se poden aumentar en función de como vaia reaccionando a persoa á práctica.

Estiramento de brazos con banda elástica

La banda elástica es muy importante para este tipo de ejercicios. Para realizar este ejercicio, el asistente de la persona con movilidad reducida debe sentarla en una silla y hacer que coja los dos extremos de esa banda. Una vez la tenga sujeta, el objetivo es tirar de cada lado de la banda, intentando separar los brazos y, de esta manera, extender los codos. Este ejercicio le servirá para fortalecer los brazos, ganando masa muscular y fuerza, con la que perder esa sensación de debilidad que favorece la situación de movilidad reducida.

Estiramento de pernas

Neste caso, a persoa tamén debe estar sentada nunha cadeira. Dende alí, fáiselle estender cada perna cara arriba, incluíndo un peso ou unha opresión que poida supoñer algo de resistencia ante o movemento da perna. Con cada estiramento, o paciente fortalece a musculatura das pernas e gana forza nelas para mellorar os seus movementos. É un dos exercicios para persoas con mobilidade reducida máis comúns.

Flexión de pernas, un dos exercicios para persoas con mobilidade reducida máis importantes

Este exercicio tamén está relacionado coas pernas, pero a técnica para executalo é diferente. A mellor opción é colocar ao paciente detrás dun moble sobre o que poida sosterse. Apoiado nel, debe dobrar os xeonllos coma se fóra a sentar e, acto seguido, volver endereitarse. Como é un exercicio que require unha mobilidade algo máis alta, recoméndase especialmente en xente que non teña unha mobilidade especialmente reducida. De todos os xeitos, é posible colocar un sostén, como unha cadeira, para que estea máis seguro. Con iso, tamén fortalece as pernas e, ademais, gaña en equilibrio, necesario para unha mellor mobilidade.

Equilibrios

Para reforzar o equilibrio, este exercicio tamén vén moi ben. O ideal é que a persoa con mobilidade reducida agárrese a algo firme, como pode ser un moble. Unha vez apoiada, debería ser capaz de levantar unha perna e estendela cara a un lado. En canto acabe cunha perna, o obxectivo é poder facelo coa outra. Desta maneira gáñase un gran equilibrio e serve de estiramento para que os músculos non se agarroten.

Curl con pequeños pesos

Por último, outro exercicio para os brazos, un curl con pequenos pesos que axudará ás articulacións das extremidades superiores. Estíranse os brazos ao longo do corpo, o máximo posible. Nesa posición, sostéñense uns pequenos pesos coas mans e recóllese o brazo tentando achegar a man ao ombreiro. Facendo isto con cada brazo, gañará en axilidade e retardará a deterioración.

É importante practicar estes exercicios se se quere gozar dun mellor estado físico. Con todo, existen axudas que tamén poden facilitar a vida dunha persoa con mobilidade reducida, como os salvaescaleiras, que permiten moverse entre as diferentes estancias dunha casa ou un edificio de maneira máis libre e autónoma. Pídenos información na web ou a través de Facebook e estaremos encantados de responder todas as túas dúbidas.